PROJECTE: SÓC UNA PLANTA!

Per tal d’atendre les diferents formes i ritmes d’aprenentatge del nostre alumnat, així com els múltiples tipus d’intel·ligències que conviuen en un mateix aula, sempre tractem de presentar qualsevol tema o concepte mitjançant una ampla diversitat d’activitats, jocs, experiències i…