LEARNING BY DOING!

Aquests dies, els nostres alumnes han format part d’un CAROUSEL organitzat de forma interdisciplinària entre les àrees de música, anglés i plàstica. Totes elles impartides mitjançant la llengua anglesa.

Aquesta dinàmica consistia en una sèrie d’espais i racons en els quals es portava a terme diferents activitats relacionades amb els conceptes treballats fins al moment en les distintes matèries.

En grups de 4 o 5 anaven passant d’un espai a un altre experimentant i realitzant les diferents pràctiques de forma cooperativa.

Aquestes consistien en:

  • HAPPY SHOP: on practicaven operacions matemàtiques senzilles amb diners, així com diàlegs amb vocabulari i expressions típiques.
  • GUESS THE HIDDEN OBJECT: endevinen l’objecte que està amagat dins d’un calcetí amb el tacte (It’s small, it’s hard…)
  • MEMORY: repassem el vocabulari
  • PREPOSITIONS WITH PUPPETS: practiquem els animals i les preposicions de lloc (The rabbit is under the chair)
  • MARACAS: Van crear també les seues maraques amb materials reciclats.

Aprendre experimentant i tots junts és un verdader plaer!