En la zona de Reggio Emilia tenen una visió i metodologia particular de veure l’educació
infantil. Dues mestres del nostre col·legi han pogut viure en primera persona com potencien i
fomenten el contacte amb la natura i l’entorn que envolta el xiquet. A totes les escoles que
hem visitat utilitzen materials no estructurats (naturals, reciclats, no convencionals…) i
junt amb l’espai són les bases primordials de la metodologia.

Ens emportem la maleta carregada d’inspiració i bones idees per a implementar en la nostra
escola.