Paco Martí Lluesma

“L’Escola ha de ser un lloc emocionant, on els alumnes i les alumnes vulguen vindre il·lusionats. I això intentem cada dia a Comenius. D’alguna manera volem potenciar la curiositat, la creativitat i la participació. Volem educar no sols per a respondre sinó també per a preguntar. Volem dels nostres alumnes que siguen tecnològics i innovadors. Que treballen en equip i comparteixen coneixements, en un ambient de respecte.  Amb actituds positives, sabent en tot moment què necesiten i on volen arribar. Fer-los conscients del seu propi procés d’aprenentatge. En definitiva educar-los per a la vida.”

Etiquetas: