Complementary Hour

In Complementary Hour we enjoy every day doing activities as crafts, dancing, experiments, theatre, stories and outdoor games. Moreover, we learn English using new vocabulary, actions and we get in touch with very diverse material. We have fun!

En l’hora complementària d’anglès gaudim tots els dies fent activitats com  manualitats, balls, experiments, teatre i jocs a l’aire lliure. A més a més, aprenem anglès utilitzant vocabulari nou, accions i material molt divers. Ens ho passem en gran!

Etiquetas:

Escribe una réplica o comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *