AJUDES ALUMNAT NESE CURS 22/23

Extracte de la Resolució del 13 de maig de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la que es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2022-2023

 

📌 Termini presentació sol·licituds: fins al 30 de setembre de 2022

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15578.pdf

 

Etiquetas: