Des de les diferents etapes del centre promovem un aprenentatge actiu, manipulatiu, significatiu i de cooperació. Aquestes setmanes l’alumnat de primer cicle de primària ha participat en diferents activitats i tallers interdisciplinaris: