MERCADET DEL LLIBRE SOLIDARI

En continuïtat amb la setmana cultural del col·legi, la temàtica de la qual girava en torn a la multiculturalitat, interculturalitat i diversitat de les llengües, la biblioteca Juan Comènius, en col·laboració de l’AMPA, el professorat i l’alumnat, forma part del…