La semana del 26 al 30 de novembre els alumnes d’Imatge i So treballen a contrarrellotge!!! La Regiduria de Cooperació al Desenvolumpament i Migració de l’Ajuntament de València ha fet un encarrec als alumnes: Elaborar en 5 dies un SPOT-CURTMETRATGE…