Professorat de recolzament

L’objectiu del nostre col·legi és aconseguir sempre els màxims resultats en la formació del nostre alumnat. Per això, sempre reforcem les àrees que són més necessàries i comptem amb un equip altament qualificat que s’encarega d’aportar aquest valor afegit en cada cas. El professorat de recolzament som especialistes en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials i el nostre treball consisteix en:

  • Desenvolupar activitats de reforç de la programació ordinària de l’aula.
  • Atendre de forma individual o en xicotets grups a aquells alumnes que presenten lleugeres dificultats en l’aprenentatge escolar o retard escolar mitjà.
  • Coordinar amb els tutors de l’alumnat.